I väntan på… vaddå.

För inte så värst länge sedan fick jag, som ungt alibi (då 35), förklara på ett morgonmöte vad en blogg är. En digital dagbok typ, minns jag att jag sa.

Snart kommer den här bloggen att förhoppningsvis få både innehåll och mening. Den är kopplad till ett projekt för Dokument inifrån, där jag jag arbetar. Hemligt och upp åt väggarna spännande!


Livet, uttryckt på några få rader

Att skriva sitt CV är som att betrakta sig själv genom en bakochframvänd kikare. Åren blir till små punkter och alla de mödosamma insatserna reduceras till kortfattade informationsvala satser. Känslan blir; det där hade jag också kunnat göra. Och det har jag ju trots allt. Kolla på johanripas.se.